KDE JE PROSTATA?

Prostata je přídatná mužská pohlavní žláza. Kde se prostata nachází? Tato žláza je umístěna na spodní straně močového měchýře. Tvarem připomíná prstenec nebo kroužek, který ovíjí kolem dokola močovou trubici. Prostata zcela naléhá na močovou trubici. Její vývoj se rozvíjí již před narozením miminka. Tehdy je velikost prostaty okolo tří až pěti gramů. V tomto období ještě není funkční a její růst začíná až v období dospívání mužského jedince. Tehdy se prostata začíná zvětšovat do přibližné velikosti dvaceti gramů. Tento tvar a velikost lze přirovnat k velikosti vlašského ořechu. Čím je muž starší tím dochází ke zvětšování velikosti. Tím dochází k nepříjemným obtížím a zátěži pro jedince. V extrémních případech může dosahovat až dvě stě gramů.

 

Prostata je tvořena soustavou žlázek. Přibližně okolo třiceti až padesáti žlázkami. Tyto žlázky ústí do močové trubice. Hlavní funkcí prostaty je tvorba sekretu, který je bohatý na řadu významných složek. Ty pomáhají životaschopnosti spermií. Sekret tvoří patnáct až třicet procent objemu ejakulátu. Barva sekretu je bezbarvá tekutina obsahující řadu látek, jako jsou bílkoviny ve formě imunoglobulinů, proteázy, kyselou fosfatázu a prostatický specifický antigen. Dále obsahuje zinek, kyselinu citrónovou, prostaglandiny a polyamidy.

Tyto látky poskytují spermiím ty nejlepší možné podmínky ke zvýšení procenta oplodnění při pohlavním styku.

Jednou z takových podmínek je zajištění řídkého sperma. Tuto funkci zajišťuje již zmíněný prostatický specifický antigen. Tak mají spermie lepší průchodnost, než kdyby byl ejakulát příliš hustý a tím byla omezená pohyblivost. Dále zvyšují pohyblivost samotných spermií, vytváří vhodné prostředí, stimulují děložní svalovinu.

 

Mezi hlavní onemocnění prostaty patří tři nemoci.

  • První je zánět prostaty
  • Karcinom prostaty, který je druhým nejběžnějším zhoubným nádorem u mužů.
  • benigní hyperplazie prostaty. Ta je běžnou součástí většiny mužů přesahující hranici padesáti let, ale mohou být i u mladších jedinců. Jedná se zvětšení objemu prostaty a tím zmenšení prostoru močové trubice. Stejně tak zasahuje do močového měchýře a vytváří zde prostor, odkud neodtéká moč. Příznakem je pocit stálého nutkání močení.
Karty